SCROLLS

SCROLLS

EBENEZERI BY KENT EDUNJOBI & APEX CHOIR FT. EMMA OMG MP3 DOWNLOAD, VIDEO & LYRICS

 Kent Edunjobi Songs 

 EBENEZERI BY KENT EDUNJOBI, APEX CHOIR FT. EMMA OMG_MP3, VIDEO AND LYRICS


Anointed Gospel Singer Kent Edunjobi, has come up with a masterpiece tagged “Ebenezeri” featuring Emma OMG. The song is captivating and mind-blowing. The sound is amazing.


A beautiful expression of the thanksgiving


DOWNLOAD EBENEZERI MP3 BY KENT EDUNJOBI X APEX CHOIR FT. EMMA OMG 

Download Mp3

Subscribe For More Updates!

EBENEZERI BY KENT EDUNJOBI X APEX CHOIR FT. EMMA OMG OFFICIAL VIDEO


EBENEZERI LYRICS BY KENT EDUNJOBI AND APEX CHOIR FT. EMMA OMG

 Ebenezeri wa re oo

Nibi ti e ran wa lowo de
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu 

Ninu irinkerido mi laye, eh
Íwó lo bà mi sé
Àlubàríkà lówà mí rí
Èmi kó, isé ólórun ní
Èwu gbógbó ti mo là kójà
Ki mà isé àgbàràmi
Àtinudà ti mo di, lo njé ki dupé ore 

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu 

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye 

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kó 

Ése ibi ti èti béré
Esé ibi tí ébà dé
Adupé oluwàà
Ibi ti emu wa looo
Ibasepe oluwaaaa
Koti wa niti wa ooo
Nibo la ba jasi ooo
Amo ni sé yin, àdupé àtun ope da 

Tori wipe
Awo kan gbele kéke
Awon kan gbekele éshin
Awa ta gbekele ooo
Ibi tomu wa de, ibi ogo ni
Lase wi pe
Orin halleluya
Orin hosana ooo
Orin ebenezer
Hosana lo gbenu wa kan 

Ekorin ebenezeri

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu 

Ese ibi te ti beere

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye 

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se
Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kó 

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà 

Oh oh oh oh
Ka pànu po àdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà 

Tori pe
Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe 

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà 

Oh oh oh oh
Ka pànu po Kàdupe
Ooooooooo
Kà korin ayo kà mó pé wà 

Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe 

Moni
Agbón ígbé ibunkun àidiyé lé
To fi fun wa a a a
La nsé ndupe 

Gbo gbo àye mí sóró ogo re
Tori abubu tàn oré
To se fun mi
Oh oh ah eh
La se ndupé 

Ebenezeri wa re oo
Nibi ti e ran wa lowo de 
Ka'ma jo o kayo ka fogo folu 

Ebenezeri wa re oo
Ema ma se ese
Kima nse nipa agbara
Oluwa loni imo ati oye 

Ogo ti àyé rí ti wón pologo
Iré lo bà wà se

Orin halleluya, hossana lo gbénu wa kan Subscribe For More Updates!


Follow Scrolls Gospel on all social media platforms

Call/WhatsApp @ +2349020812126

Facebook @Scrolls

Instagram  @ _scrollsgospel  

Twitter @ scrollsgospel

Email: [email protected]Post a Comment

0 Comments